Perhatian kepada semua guru:

Semua guru diminta melengkapkan Borang Rekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran Diajar (PK01/4) dan menghantarkannya kepada Guru Kanan Matapelajaran masing-masing dengan kadar segera.

Kerjasama daripada pihak tuan/puan amatl dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih.